INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

ALTA TENSIÓ


– Disseny i muntatge de centres de recepció i mesura

– Disseny i muntatge de Centres de transformació

– Instal·lacions de parcs A.T.

– Disseny i muntatge de bateries de condensadors de A.T.

– Muntatge de transformadors *AT-*AT i *AT-*BT

– Estudis de proteccio

– Projectes de legalització

– Manteniment Oficial (DOGC 1267 de 14/3/90)

BAIXA TENSIÓ


– Instal·lacions de distribució

-Dissenyo i muntatge de quadres de maniobra i protecció

-Dissenyo i muntatge de bateries de condensadors

-Naus Industrials

-Enllumenat Públic i esportiu

-Projectes de legalització

– Manteniment Oficial reglamentari (DOGC 1267 de 14/3/90)

 

 

ENGINYERIA


Disseny, execució i legalització qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica incloent activitats de:
– Assessoria   – Estudis Energètics   – Projectes d’Alta Tensió i Baixa Tensió    – Projectes d’enllumenats Públics   – Projectes d’instal·lacions de generació