CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ


– Sistemes expansió directa – Sistemes de volum de refrigerant variable (VRV)

– Enfriadors d’ aigua -Climatizadors

-Fan coils – recuperadors de calor

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S


– calderes de gas – calderes de gasoil – calderes de biomassa

– energia solar -Electrocirculadors -Dipòsits d’inèrcia

-Dipòsits d’expansió -Bescanviadors de calor -Control i regulació

REGISTRES


Inscrita en el registre d’empreses instal·ladores i mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis en les categories de calefacció, aigua calenta sanitària i climatització amb nº reite-005003763