CANALITZACIONS I TRACTAMENTS D’AIGÜES SANITÀRIES

INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES


-Muntatge de canonada de polietilè amb accessoris de termofusió i soldadura a testa
– Muntatge de canonades de fosa
– Muntatge de càmeres de regulació
– Muntatge de valvuleria, boques de reg, hidrants, ventoses, etc

DISSENY I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS D’IMPULSIÓ I TRACTAMENTS D’AIGUA:


– Grups de pressió
– Equips de cloració
– Equips de descalcificació
– Instal·lació interiors d’aigua